Høringssvar fra Skolelederforbundet i Sykkylven

Høyringssvar i høve til endringar i barnehagelova.

Dato: 04.10.2017

Svartype: Med merknad

Skolelederforbundet i Sykkylven sluttar seg til uttalen frå dei kommunale styrarane og rådgjevar barnehage i Sykkylven kommune.