Høringssvar fra Alvehetta FUS barnehage

positiv til bemanningsnormen

Dato: 25.09.2017

Svartype: Med merknad

Jeg tenker at det er positivt med en bemanningsnorm sammen med ny pedagognorm, slik at dette er et likt utgangspunkt for barnehager, og at det da er tilbudet utover dette som foreldre må velge mellom. At barnas beste blir i sentrum.