Høringssvar fra Arendal kommune

Høringssvar - Forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning.

Dato: 11.10.2017

Svartype: Med merknad

Arendal bystyre vedtar å støtte:

  1. At kravet til den pedagogiske bemanning (en skjerpet pedagognorm) skjerpes i forskrift om pedagogisk bemanning i barnehagen til minimum én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.
  2. At det lovfestes et minimumskrav til grunnbemanning (en bemanningsnorm) i barnehageloven som innebærer at det minimum skal være én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt pr seks barn over tre år. Arendal bystyre mener at kravet til økt pedagogisk bemanning må innføres uten at fast ansatte assistenter/fagarbeidere blir sagt opp, men etterfølges av pedagog ved første mulighet ved nyansettelser.
  3. En lovfestet plikt for barnehageeier og skoleeier til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning (SFO). Arendal bystyre støtter at skoleeier skal samordne samarbeidet om å utarbeide en plan for barnas overgang.