Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn H2557731 159444

Barna er vår fremtid!

Dato: 04.10.2017

Svartype: Med merknad

Jeg tror ikke problemet er pedagogtettheten, men voksentettheten generelt.

Her er et eksempel fra en avdeling med 18 barn over 3 år. (Det dere nå forslår; en voksen pr. 6 barn over 3 år, og sånn det gjerne er i flere barnehager allerede):

  • Pedagogens timer på avd: 7,15 - jobber 07.00-14.15
  • Assistentens timer på avd: 8 - jobber 08.00-16.00
  • Assistent 2`s timer på avd: 8 - jobber 09.00-17.00
  • Alle skal ha 30 minutters pause i løpet av dagen, som utgjør 1,5 timer tilsammen. 

Kort oppsummert er det 5 timer og 15 minutter alle de 3 voksne er på jobb. Men ikke nok med det, pausene spiser opp disse 5,15 timene! Så bemanningen i dette eksemplet er 3 voksne på jobb i 3 timer og 45 minutter! Innbakt i disse 3,45 timene skal det også blant annet være møter og det skal lages mat og frukt.  

Så jeg spør. Er dette forsvarlig ovenfor barna? Hvordan skal vi i barnehagen klare å fange opp de barna som kanskje sliter litt ekstra? Hvordan skal vi kunne ta vare på og SE de barna som blir usynlige? Er det forsvarlig ovenfor de ansatte? Hvor blir det av kvaliteten?

Det har vært snakk om at store deler av helsebudsjettet går til psykisk helse og at blant annet barn som sliter psykisk bør bli fanget opp tidligst mulig. En barnehagehverdag(med denne lave bemanningen) er stressende for et barn, og når ikke barna får tilstrekkelig voksenoppfølging fordi Kari er på møte og Hans har pause er det ikke rart at barna kan utvikle psykiske vansker som angst og stress. De blir så og si "forlatt" til seg selv. 

Det er også mye sykefravær blant barnehageansatte, og utdannede barnehagelærer slutter i jobben fordi de føler at de ikke strekker til. Hvorfor tror dere det er tilfellet? Jeg tror sykefraværet ville falt ved en bemanningsnorm på 1 voksen pr. 4,5 barn over 3 år. Barn under 3 år bør ha en voksentetthet på 2-2,5 barn pr. voksen. Jeg tror også barnehagelærerne ville holdt seg i jobben. Det hadde vært et ideelt antall ved at de voksne får mer TID til å være med barna, og å se til at alle barn får en trygg og god utvikling slik at de kan bli de beste utgavene av seg selv. Dette vil øke kvaliteten. 

Til slutt vil jeg ved en lenke fra Barnehage.no skrevet av Kjartan Belseth som sier litt mer om en faktisk barnehagehverdag, og det å ikke føle at man strekker til:  http://barnehage.no/pedagogikk/2017/09/hvem-skal-ta-seg-av-de-andre-12-barna/

Så kjære dere. Se på bemanningen i sin helhet, få øynene opp - barna er vår fremtid! 

Mvh.

Barnehagelæreren som føler at hun ikke strekker til.