Høringssvar fra Karianne Havskjold

Bemanningsnorm i barnehage

Dato: 05.09.2017

Svartype: Med merknad

jeg har jobbet mange år i barnehage og jeg tenker at det er en ting jeg trenger. 

Det er ekstra armer. Vi får større og større barnegrupper og mindre voksentetthet og flere krav.

jeg synes det er bra man ser på bemanningsnormen i barnehage, men vi trenger armer. 

Jeg har et ønske om at man skal si 15 barn og tre voksne. Jeg må ikke ha en førskolelærer til, men heller to assistenter/fagarbeidere på 18 barn. I dag er vi 18 barn og 3 voksne uten om fredag for da er vi to pga sparetiltak i kommunen. Jeg vil være tre voksne på 18. Det som er med en førskolelærer er at den har kortere arb tid og i tillegg kontor tid. Vanskeligere å ha to ledere. Da burde en være førskolelærer 2 og ikke to pedagogiske ledere. 

Sånne krav som dere kommer vil gjøre at kommunen setter inn større barnegrupper og det er IKKE å anbefale. Spør oss på gølvet og ikke de som jobber for rekruttering og kun vil ha førskolelærer.

 

hilsen en oppgitt ped.leder på sitt 13 året i barnehage