Høringssvar fra Gnist Barnehager AS

Høringssvar Gnist Barnehager vedr endringer i barnehageloven

Dato: 12.10.2017

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger vårt høringssvar knyttet til endringer i barnehageloven.

Vedlegg