Høringssvar fra Elisabeth

Bemanning

Dato: 10.10.2017

Svartype: Med merknad

Bør intervallet intervallet for anntall barn pr. pedagogisk leder fjernes, og erstattes med en pressisering av at barnehageeier må vurdere om den pedagogiske bemanningen er tilfredsstillende?
Svar: NEI
MEN DEN TOTALE BEMMANINGEN MÅ ØKES: 2 barnehagelærere og 2 assistenter/fagarbeidere.
Eks. Tre personale (2 assistenter/fagarbeidere og en barnehagelærer) på 18 barn: Åpningstid 7.00-17.00. = 10 timer. Vi opplever økende "trend" at flere og flere barn har lengre dager. Mange kommer rett over kl. 7 og blir hentet rett før kl.17. Personalets arbedstid = 7,5 timer. Barnehagelærer har minimum 4 timers planleggingstid i uka = ca 45 min-1 time hver dag, som de er borte fra avdelingen. Det vil si at det kun er 3 personale til stede samtidig på avdeling i ca 6,5 timer av 10 timer hver dag.
Da er ikke foreldresamtaler, kurs, møter (interne, med PPA, BV og andre instanser) sykdom (får ikke refusjon før 16 dager) tatt med. Heller ikke at barna skal ha (i følge vedtekter) 4 ukers ferie, hvor 1 av ukene kan brukes til planleggingsdager (5 i løpet av året=1 uke) og personalet har rett på 5 uker, slik at 3-6 uker i løpet av året kan det i realiteten være 2 ansatte på avdlingene.
Har heller ikke tatt med økende krav til hva en barnehage skal være/innholde.
ALLE politikere snakker om at tidlig forebygging sparer samfunnet for økte kostnader senere. Men ingen vil ØKE bemanningen, som har vært den samme i MINST 20 år.
Er barnehagen den samme som for 20 år siden? Er barndommen den samme som for 20 år siden? Hvis svaret er nei, forstår jeg ikke hvorfor bemanningen er den samme som for 20 år siden.