Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Høring - endring i kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004

Vedlagt følger høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet, der det foreslås endringer i verdipapirforskriften som følge av endringer i kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 (prospektforordningen) ved endringsforordning (EU) nr. 759/2013.

Høringsnotatet, med kopi av endringsforordningen, kan også hentes på Finansdepartementets hjemmesider under «Dokumenter» og «Høringer».

Vi ber om høringsinstansenes merknader til forslagene i høringsnotatet innen 4. november 2014. Merknader bes sendt på e-post til [email protected] eller per regulær post.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Alexander Behringer
avdelingsdirektør

Til toppen