Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Høring - opprettelse av hjemmel for å kunne kreve politiattest fra personer som skal arbeide med mindreårige i kulturinstitusjoner

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag til forskriftsbestemmelse hvor kulturinstitusjoner gis hjemmel til å kunne kreve politiattest fra personer som skal arbeide med mindreårige.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om notatet bør forelegges eventuelle underliggende organer. Institusjoner og andre som ikke er oppført på høringslisten kan også komme med merknader. Høringsbrevet, høringsnotatet og liste over høringsinstansene er også tilgjengelige på: www.regjeringen.no/kud-hoeringer.

 

Eventuelle merknader sendes på e-post til [email protected] innen 2. juni 2014.

 

 

Med hilsen

Christine Hamnen (e.f.)
avdelingsdirektør

Dag Colle
seniorrådgiver

Vedlegg:
Høringsnotat
Liste over høringsinstansene

 

Til toppen