Forsiden

Høringsbrev

Samferdselsdepartementet sender på høring et nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering. Høringsfristen er 1. september 2014.

Samferdselsdepartementet sender med dette forslag til ny felles parkeringsregulering på høring.

Forslaget er todelt og består av et forslag til lovendringer, jf. vedlegg 1: Lovendringsnotat og vedlegg 2: ”Ny felles parkeringsregulering”. Vedlegg 1 og 2 kan leses under fanen Høringsnotat.

Les høringsbrevet (pdf)