Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Høringsbrev – utredning av økonomi og pengestrømmer i norsk filmbransje

Kulturdepartementet sender med dette rapporten ”Åpen framtid – en utredning om økonomien og pengestrømmene i filmbransjen” på høring. Rapporten er utarbeidet av Ideas2Evidence.

Rapporten, høringsbrevet og liste over høringsinstanser er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/hoeringer . Instanser som ikke er nevnt på høringslisten kan også gi høringsuttalelse. Kulturdepartementet ber spesielt om innspill til rapportens kapittel 5, 6 og 7, men høringsinstansene står fritt til å kommentere andre deler av rapporten.

Høringsfristen er 19. november 2014. Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis per e-post til [email protected].

 

Med hilsen                                                                        

Nina Økland (e.f.)
ekspedisjonssjef                                                               

Ellen S. Tauland
avdelingsdirektør

 

 

Til toppen