Ikrafttredelse av lov 11. desember 2009 nr. 123 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) del VII

Fastsatt av Finansdepartementet 6. august 2010 med hjemmel i lov 11. desember 2009 nr. 123 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) del VIII sjuende ledd.

Lov 11. desember 2009 nr. 123 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) del VII i trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2010.

 

Tilhørende lov

Til toppen