Kartlegging av bruk av offentlige vederlag for framføring

Rapport utarbeidet av Teleplan, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, mars 2003.

Kartlegging av bruk av offentlige vederlag for framføring

Kartlegging av bruk av offentlige vederlag for framføringRapport utarbeidet av Teleplan ( www.teleplan.no), på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, mars 2003.

Pressemelding 10.04.2003:

Rapporten kan også lastes ned i pdf-format, (27 sider, 628 kb)

Teleplan har samtidig levert rapporten " Kartlegging av eksisterende framføringsveier for bredbånd"

For kapitteloversikt, se under. For fullstendig innholdsfortegnelse, klikk "Innholdsfortegnelse" øverst i høyre hjørne.