Kartlegging av bruk av offentlige vederlag for framføring

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Rapport utarbeidet av Teleplan, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, mars 2003.

Kartlegging av bruk av offentlige vederlag for framføring

Kartlegging av bruk av offentlige vederlag for framføringRapport utarbeidet av Teleplan ( www.teleplan.no), på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, mars 2003.

Pressemelding 10.04.2003:

Rapporten kan også lastes ned i pdf-format, (27 sider, 628 kb)

Teleplan har samtidig levert rapporten " Kartlegging av eksisterende framføringsveier for bredbånd"

For kapitteloversikt, se under. For fullstendig innholdsfortegnelse, klikk "Innholdsfortegnelse" øverst i høyre hjørne.