Kartlegging av eksisterende framføringsveier for bredbånd

Rapport utarbeidet av Teleplan, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, mars 2003.

Kartlegging av eksisterende framføringsveier for bredbånd

Kartlegging av eksisterende framføringsveier for bredbånd Rapport utarbeidet av Teleplan ( www.teleplan.no), på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, mars 2003.

Pressemelding 10.04.2003:

Rapporten kan også lastes ned i pdf-format, (30 sider, 664 kb)

Teleplan har samtidig levert rapporten "Kartlegging av bruk av offentlige vedrelag for framføring"

For kapitteloversikt, se under. For fullstendig innholdsfortegnelse, klikk "Innholdsfortegnelse" øverst i høyre hjørne.