Forskrift 31. august 2001 nr. 1013 om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout (Knockoutforskriften)

Forskriften omhandler godkjenning og Godkjenningsnemnda med mer.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov

Tilhørende tolkningsuttalelser