”Konkurranse på postmarkedet” - Rapport fra interdepartemental arbeidsgruppe

Høringsbrevet fra Samferdselsdepartementet og rapporten har vært på høring, med høringsfrist 4. august i år.

”Konkurranse på postmarkedet” – Rapport fra interdepartemental arbeidsgruppe (05.05.04)

Klikk her for å laste ned rapporten i pdf-format.

Se også:

Pressemelding og høringsbrev av 5. mai i forbindelse med framlegging av rapporten.