Konseptvalgutredning (KVU) E18 Langangen - Grimstad

Strategistaben ved Statens vegvesen Region sør har utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for prosjektet E18 Langangen - Grimstad.

Les rapporten (pdf)

Se også rapport om kvalitetssikring (KS1) - E18 Langangen - Grimstad

Se også pressemelding av 27. januar 2010