Kunngjøring av normrentesats for inntektsåret 2010 - kontinentalsokkelen

Fastsatt av Finansdepartementet 25. januar 2011 i henhold til forskrift 18.august 1998 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen § 5 annet ledd

Kunngjøring av normrentesats for inntektsåret 2010 til bruk ved anvendelse
av forskrift 18. august 1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av
flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen

Fastsatt av Finansdepartementet 25. januar 2011 i henhold til forskrift 18.august 1998 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen § 5 annet ledd

For inntektsåret 2010 har Finansdepartementet beregnet normrentesatsen etter forskrift 18. august 1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen § 5 annet ledd til 4,2 prosent.

Til toppen