Kvalitetssikring (KS1) - E18 Langangen - Grimstad

På oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet har Metier AS og Møreforsking Molde AS gjennomført kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) for prosjektet E18 Langangen - Grimstad.

Hensikten med analysen er å få en tredjepartsvurdering av prosjektet som skal understøtte beslutningsgrunnlaget når det legges fram for stortinget.

Les rapporten (pdf)

Se også rapport om konseptvalgutredning (KVU) E18 Langangen - Grimstad

Se også pressemelding av 27. januar 2010

Den publiserte pdf-versjonen av rapporten er merket "Unntatt offentlighet". Dette unntaket fra offentlighet er opphevet av Samferdselsdepartementet.