Kvalitetssikring (KS2): RV 80 Løding - Vikan, Tverlandsbrua med tilførselsveger

På oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet har Terramar AS og Asplan Viak AS utført kvalitetssikring (KS2) av prosjektet "RV 80 Løding - Vikan, Tverlandsbrua med tilførselsveger".

Les rapporten (pdf)