Kvalitetssikring (KS2): Rv. 2 Slomarka - Kongsvinger

På oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet har Advansia AS, Det Norske Veritas AS og SNF AS gjennomført kvalitetssikring (KS2) av prosjektet Rv. 2 Slomarka - Kongsvinger.

På oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet har Advansia AS, Det Norske Veritas AS og Samfunns- og Næringslivsforskning AS gjennomført kvalitetssikring (KS2) av prosjektet Rv. 2 Slomarka - Kongsvinger.

Les rapporten (pdf)