Kvalitetssikring (KS2) av E16 Smedalsosen-Borlaug

På oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet har Metier AS gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS2) av vegprosjektet E16 Smedalsosen-Borlaug.

Les rapporten (pdf)

(Rapporten er merket "Unntatt offentlighet", men er nå gjort offentlig tilgjengelig.)