Kvalitetssikring (KS2) av Ringveg vest byggetrinn 2

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Dovre Group AS og Transportøkonomisk institutt gjennomført kvalitetssikring (KS2) av prosjektet rv 557 Ringveg vest, byggetrinn 2.

Kvalitetssikringen er utvidet med en tilleggsanalyse av inntektsgrunnlag, finansiering og prosjektprioritering i Bergensprogrammet. Tilleggsanalysen vil bli dokumentert i egen rapport, og er ikke behandlet denne rapporten. Det gjøres oppmerksom på at tilleggsanalysen kan medføre nye vurderinger av enkelte temaer.

Les rapporten (pdf)

Den publiserte pdf-versjonen av rapporten er merket "Unntatt offentlighet". Dette unntaket fra offentlighet er opphevet av Samferdselsdepartementet.

Se også: Kvalitetssikring - utvidelse av Bergensprogrammet

 

Kart: Prosjektet som vist i prosjektets styringsdokument

Figur 1-1: Illustrasjon av prosjektet som vist i prosjektets styringsdokument.