Mediefridomslova

Lov 13. juni 2008 nr. 41 om redaksjonell fridom i media

Føremålet med lova er å sikre redaksjonell fridom i media. Lova gjeld for dagsaviser og andre periodiske publikasjonar som driv journalistisk produksjon og formidling av nyhende, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt, kringkastarar og elektroniske massemedium.

Sjå lova på lovdata.no