Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

LOV-1999-03-26-14 Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Denne lov gjelder formuesskatt til stat og kommune, inntektsskatt til stat, fylkeskommune og kommune, grunnrenteskatt til staten og naturressursskatt til fylkeskommune og kommune og tonnasjeskatt til staten.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Til toppen