Historisk arkiv

Matematikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Veiledning til Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen (L97)