NOU 2010: 7

Mangfold og mestring— Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Til innholdsfortegnelse

Til Kunnskapsdepartementet

Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 24. oktober 2008. Utvalget avgir med dette sin utredning.

Oslo 1. juni 2010

Sissel Østberg leder

Hasan Ajnadzic

Bashar Al-Raho

Anders Bakken

Aina Bigestans

Agneta Bolinder

Petter de Presno Borthen

Sølvi Ona Gjul

Nina Tangnæs Grønvold

Helge Jagmann

Rita Kumar

Bodil Labahå

Arne Rekdal Olsen

Pernille Pettersen Smith

Håvard Vederhus

Matias Nissen-Meyer

Grete Gåra Alvern

Synne Nordmark Børstad

Mare Erdis

Katrine Giæver

Anne Liltved

Elisabeth Løvaas

Til dokumentets forside