NOU 2014: 13

Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Ved kongelig resolusjon 15. mars 2013 ble det oppnevnt et utvalg for å vurdere selskapsbeskatningen i lys av den internasjonale utviklingen. Utvalget legger med dette fram sin utredning.

Oslo 2. desember 2014

Hans Henrik Scheel (leder)

Annette Alstadsæter

Beate Bentzen

Joachim M. Bjerke

Aleksander Grydeland

Guttorm Schjelderup

Kristina Ståhl

Peter Birch Sørensen

Ingrid Rasmussen (sekretariatsleder)

Marie Bjørneby

Martin Børresen

Henriette S. Hjort

Thomas Klev

Frode Kristiansen

Marius Pilgaard

Petter T. Solbu

Kari Anita Syverud

Trude Steinnes Sønvisen

Øystein Bieltvedt Skeie

Til dokumentets forside