NOU 2014: 8

Tolking i offentlig sektor — – et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd

Til innholdsfortegnelse

6 Oppdragsmengde i de ulike tolkespråkene i Nasjonalt tolkeregister

Figur 6.1 
Oppdragsmengde i de ulike tolkespråkene i Nasjonalt tolkeregister

Figur 6.1 Oppdragsmengde i de ulike tolkespråkene i Nasjonalt tolkeregister

Søylelengden i figuren er justert etter hva respondentene har svart på spørsmålet hvor ofte tolker du i (med svaralternativene: uke, dag, måned, sjeldnere enn månedlig).

Kilde: IMDi 2013: Tolkene i Nasjonalt tolkeregister. Figur 17

Til dokumentets forside