Omsorgsplan 2015 i særtrykk

Regjeringen følger opp Omsorgsplan 2015 med nye omsorgsplasser og økt bemanning til omsorgstjenesten. Et særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007-2008) beskriver planen nærmere.

Særtrykket kan lastes ned i PDF-format