Historisk arkiv

Oppfølging av Handlingsplan for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering pr. 1.1.2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Statusrapport pr. 1.1.2010 - Handlingsplan for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering