Oppfølging av Handlingsplan for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering pr. 1.1.2010

Statusrapport pr. 1.1.2010 - Handlingsplan for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering