Oversikt over antatt EØS-relevante forslag til EF-rettsakter - november 2001

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Den halvårlige skriftlige informasjonen til Stortinget pr. november 2001