Oversikt over antatt EØS-relevante vedtatte EF-rettsakter - mai 2002

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Den halvårige, skriftlige informasjonen til Stortinget pr. mai 2002