På sporet av konkurranse. Foreløpige erfaringer med konkurranseutsetting på Gjøvikbanen

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Transportøkonomisk institutt utarbeidet rapporten "På sporet av konkurranse. Foreløpige erfaringer med konkurranseutsetting på Gjøvikbanen".

For mer informasjon - se pressemelding av 25. november 2010

Les rapporten: "På sporet av konkurranse. Foreløpige erfaringer med konkurranseutsetting på Gjøvikbanen" - TØI-rapport nr. 1104/2010 (pdf)