På sporet av konkurranse. Foreløpige erfaringer med konkurranseutsetting på Gjøvikbanen

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Transportøkonomisk institutt utarbeidet rapporten "På sporet av konkurranse. Foreløpige erfaringer med konkurranseutsetting på Gjøvikbanen".

For mer informasjon - se pressemelding av 25. november 2010

Les rapporten: "På sporet av konkurranse. Foreløpige erfaringer med konkurranseutsetting på Gjøvikbanen" - TØI-rapport nr. 1104/2010 (pdf)