Prop. 19 L (2014–2015)

Endringar i opplæringslova og privatskolelova (skolebyte i mobbesaker)

Endringar i opplæringslova og privatskolelova (skolebyte i mobbesaker)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget