Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 25 S (2014–2015)

Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Kunnskapsdepartementet legger i kapittel 2 i denne proposisjonen frem forslag til endringer i enkelte bevilgninger i statsbudsjettet 2014. Departementet foreslår å redusere utgiftene med til sammen 455,7 mill. kroner, inkludert lånetransaksjoner. Inntektene foreslås redusert med til sammen 616,8 mill. kroner, inkludert lånetransaksjoner.

Til toppen
Til dokumentets forside