Prop. 69 S (2009-2010)

Norske styrkebidrag til Afghanistan og utgifter i 2010

Norske styrkebidrag til Afghanistan og utgifter i 2010

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget