Historisk arkiv

”Veier tilbake til skole og jobb – eksempler fra arbeid med ungdom i 8 kommuner og bydeler”

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

I eksempelsamlingen presenteres utviklingsarbeid i 8 kommuner og bydeler rettet mot ungdom som står utenfor opplæring og arbeidsliv. Publikasjonen beskriver arbeidsformer og tiltak som kommunene og bydelene har iverksatt for å fange opp og følge opp ungdom i målgruppen.

I eksempelsamlingen presenteres utviklingsarbeid i 8 kommuner og bydeler rettet mot ungdom som står utenfor opplæring og arbeidsliv. Utviklingsarbeidet har vært en del av departementets satsing kalt Unge utenfor. Publikasjonen beskriver arbeidsformer og tiltak som kommunene og bydelene har iverksatt for å fange opp og følge opp ungdom i målgruppen. Lett tilgjengelige tilbud, tett individuell oppfølging, tverretatlig samarbeid og etablering av alternative mestringsarenaer beskrives som suksessfaktorer i arbeidet.
Kobling til eksempelsamling Veier tilbake til skole og jobb (pdf)