Forskrift 15. november 1996 nr. 1449 om regler for valg av kirkelig fellesråd

Valg av menighetsrådsmedlemmer til kirkelig fellesråd avholdes av det enkelte menighetsråd i samsvar med bestemmelsene i kirkeloven.

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen