Forskrift 15. november 1996 nr. 1454 om regler om formene for bispedømmerådets virksomhet

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen