Forskrift 15. november 1996 nr. 1453 om regler om formene for menighetsmøtets virksomhet

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen