Forskrift 15. november 1996 nr. 1452 om regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet

Reglene gjelder for menighetsråd og kirkelig fellesråd opprettet i henhold til lov om Den norske kirke.

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen