Forskrift 17. april 2012 nr. 722 om regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper

Ved ledighet i en bispestilling i Den norske kirke underretter Kirkerådet vedkommende bispedømmeråd om at det innen fastsatt frist kan nominere 5 personer som bispedømmerådet anser skikket til å bli tilsatt som ny biskop. Gyldig vedtak om nominasjon skal omfatte begge kjønn. De som nomineres må oppfylle kvalifikasjonskravene for tilsetting som menighetsprest.

Ved ledighet i en bispestilling i Den norske kirke underretter Kirkerådet vedkommende bispedømmeråd om at det innen fastsatt frist kan nominere 5 personer som bispedømmerådet anser skikket til å bli tilsatt som ny biskop. Gyldig vedtak om nominasjon skal omfatte begge kjønn. De som nomineres må oppfylle kvalifikasjonskravene for tilsetting som menighetsprest.

Se forskriften på lovdata.no