Forskrift 6. juni 1997 nr. 1054 om regler om nominasjon m.v. ved utnevning av biskop

Ved ledighet i et bispeembete i Den norske kirke underretter departementet vedkommende bispedømmeråd om at det innen en frist kan nominere inntil fem personer som rådet anser skikket til å bli utnevnt til ny biskop.

Ved ledighet i et bispeembete i Den norske kirke underretter departementet vedkommende bispedømmeråd om at det innen en frist kan nominere inntil fem personer som rådet anser skikket til å bli utnevnt til ny biskop.

Se forskriften på lovdata.no