Forskrift 15. november 1996 nr. 1450 om regler for valg av prostiråd og formene for dets virksomhet

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen