Rehabilitering/ombygging av idrettsanlegg (V-0823 B)

Generelle og spesielle bestemmelser i forbindelse med stønad fra spillemidlene.

Rehabilitering/ombygging av idrettsanlegg (V-0823 B) (.pdf)
Generelle og spesielle bestemmelser i forbindelse med stønad fra spillemidlene.

Utgitt: 2004

Kommuner, fylkeskommuner, organisasjoner og institusjoner kan bestille denne publikasjonen fra:  

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no
Publikasjonens V-nummer oppgis ved bestilling.