Rehabilitering/ombygging av idrettsanlegg (V-0823 B)

Generelle og spesielle bestemmelser i forbindelse med stønad fra spillemidlene.

Rehabilitering/ombygging av idrettsanlegg (V-0823 B) (.pdf)
Generelle og spesielle bestemmelser i forbindelse med stønad fra spillemidlene.

Utgitt: 2004

 

Kommuner, fylkeskommuner, organisasjoner og institusjoner kan bestille denne publikasjonen fra:  

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Postboks 8129 Dep, 0032 Oslo
Telefon: 22 24 20 00
Faks: 22 24 95 95
E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no

Publikasjonens V-nummer oppgis ved bestilling.

Andre bestiller offentlige publikasjoner fra:

Fagbokforlaget
Ordretelefon: 55 38 66 00
E-post: offpub@fagbokforlaget.no
Web: www.fagbokforlaget.no/offpub