Rundskriv N-2/2013 om retningslinjer for offentliggjøring av ruteopplysninger for persontransport

Retningslinjer til forskrift om yrkestransport med motorvogn eller fartøy (yrkestransportforskriften) for offentliggjøring av ruteopplysninger for persontransport.

Retningslinjer til forskrift om yrkestransport med motorvogn eller fartøy (yrkestransportforskriften) for offentliggjøring av ruteopplysninger for persontransport, fastsatt av Samferdselsdepartementet 22. mars 2013.

Les rundskrivet (pfd)