Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rundskriv V-1N/2014 Budsjettrundskriv for 2015

Budsjettrundskrivet gir retningsliner for arbeidet med budsjettframlegget for 2015, både når det gjeld innhald og utforming.Budsjettrundskrivet gir retningsliner for arbeidet med budsjettframlegget for 2015, både når det gjeld innhald og utforming.

Rundskriv

Rundskriv V-1N/2014 Budsjettrundskriv for 2015 (.pdf)

Vedlegg

Skjema - Budsjett 2015 - rekneskap 2013 m.m. Statlege verksemder under Kulturdepartementet (.pdf)