Samarbeid om oppfølging av ungdom

NY GIV eksempelsamling

Denne publikasjonen viser eksempler på hvordan det samarbeides mellom fylkeskommunen og Arbeids- og velferdsetaten (NAV) for å kombinere opplæring og arbeidsrettede tiltak. I tillegg beskrives hvordan ulike tjenester i kommuner og fylkeskommuner kan samarbeide om å følge opp utsatt ungdom.

Klikk for å åpne PDF av rapporten.

Denne publikasjonen viser eksempler på hvordan det samarbeides mellom fylkeskommunen og Arbeids- og velferdsetaten (NAV) for å kombinere opplæring og arbeidsrettede tiltak. I tillegg beskrives hvordan ulike tjenester i kommuner og fylkeskommuner kan samarbeide om å følge opp utsatt ungdom.