Satsing på barn og ungdom

Regjeringens mål og innsatsområder i statsbudsjettet 2014

Regjeringens mål og innsatsområder i statsbudsjettet 2014.